Hem

Technology Management AB

När kvalitet är viktigast

är ingenting omöjligt!

Välkommen!


Utmaningar? Behöver ni stöttning med ett pågående projekt eller ska ni starta ett nytt och vet inte i vilken ände ni ska börja? Kontakta oss så hittar vi en bra lösning tillsammans! Vi kan projektledning inom många olika områden så som IT, processteknik/miljö, säkerhet, logistik och teknisk dokumentation.


Planera


För att kunna nå ett resultat som motsvarar era förväntningar och krav med minsta problem på vägen dit behövs en noggrann planering! Den behöver inte vara rätt från start men den ska vara genomtänkt så att förändringar syns.

Genomföra


Vem är uppdragsgivaren och vem har mandat att göra vad i projektet? Enkla frågor som lätt glöms bort och när det väl hettar till så krävs tydliga gränser för att projektet ska nå ända fram.

Avsluta


Att slutföra ett projekt kan vara både svårt och känslosamt. Men ett projekt är inte över förrän det har avslutats och avrapporterats.

Technology Management AB micke@tecman.se

Michael Nagy 070-681 14 26