Om

Technology Management AB

När kvalitet är viktigast

är ingenting omöjligt!

Hos oss finns erfarenheter från både privata och statliga bolag, stora som små. Ambitioner och mål är att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika genom att öka effektiviteten och stötta där behov av kompetens finns. Med ett personligt engagemang tar vi oss an uppgifter som berör projektledning, produktledning, affärsutveckling, logistik för att nämna några områden.

Kunskap


Vi har erfarenhet av statliga uppdrag i bl.a. ett av Sveriges största industriprojekt, JAS39 Gripen med roller som produktledare, projektledare och exportkoordinator och inom militär och civil flygtrafikledning. Vi har kompetens inom logistikverksamhet med LCC, underhållsberedningar och underhållsplaner men även utbildning och producerande av handböcker inom ämnet. Vi har under lång tid byggt upp en erfarenhet och ett tekniskt kunnande avseende både projekt och teknisk komplexitet såväl som den politiska dimensionen inom dessa områden.

Även fordonsbranschen väcker ett stort intresse hos oss och vi har erfarenhet av tunga fordon i Volvo Construction Equipment (VCE) dumpersserie D på eletronikområdet.

Sedan 2009 är Michael certifierad PMP-projektledare enligt PMI.org och har varit ansvarig för både små projekt <0,5M sek i budget och stora projekt med budget >50 M SEK och många projektmedlemmar.

Technology Management AB micke@tecman.se

Michael Nagy 070-681 14 26