Referenser

Technology Management AB

När kvalitet är viktigast

är ingenting omöjligt!


Vi har en lång erfarenhet av arbete med HiQ. Under många verksamma år har vi byggt upp en erfarenhet som sträcker sig till att ha varit både leverantör och kund till HiQ i försvarsrelaterade uppdrag.

Triator Brand & Säkerhetsteknik är företag som vi har hjälpt med bland annat avtal av olika slag men även dokumentationsrutiner.

Vårt samarbete med FMV har varit på både på anskaffningskontor Ledningssystem, Logistik och Flyg&Rymd(Gripen).

Som projektledare har vi haft ansvaret för miljöprojekt både i Sverige, Polen och Danmark. Underleverantörer bl.a. i Finland, Bulgarien och Estland.

Technology Management AB micke@tecman.se

Michael Nagy 070-681 14 26