Informations och it-säkerhet

För att idag kunna känna att man har ett system inom information- eller IT-säkerhet som håller måttet och som följer regler som finns uppställda inom företaget och myndigheter så har Tecman AB en bred erfarenhet, både vad gäller auktorisera och ackreditera information- och IT-säkerhetssystem. Inom olika branscher kan olika krav och standarder användas men grunden om säkra och trygga system med höga krav finns i alla standarder.

Det samlade värdet av den information och de tjänster som hanteras i systemen ökar oerhört snabbt. De negativa konsekvenserna som olika former av skador på våra system orsakar ökar därmed med nödvändighet i motsvarande takt.

Dessvärre ökar även frekvensen av IT-incidenter, dels som en följd av den ökade användningen och dels beroende på ökad komplexitet hos systemen. Det allt högre aggregerade värdet hos informationen och tjänsterna hos informationssystemen gör dem i allt högre omfattning till en intressant måltavla för olika former av angrepp.

Den ökande komplexiteten tillsammans med högre tempo och dynamik i funktionstillväxt ställer höga krav på strukturerat arbete med informationssäkerhet.

Hot- Risk- och Sårbarhetsanalyser har Tecman AB genomfört både inom Sverige och med användare utanför Sverige för att uppnå högt ställda krav.

 

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org