Vi på Tecman AB erbjuder kvalificerade tjänster inom projektledning, ingenjörskonsulter och utbildning. Med certifierade projektledare och erfarna medarbetare är vi med dig hela vägen genom förändringsprocessen. Tecman AB har erfarenhet av förstudier, analyser och projektgenomförande. Där projekten slutförts har vi även stor erfarenhet av att vidmakthålla systemen och logistiken kring detta för en mer effektiv hantering.

Projektledning

Vi erbjuder projektledning

Ingenjörskonsult

Vi har processingenjörer

Utbildning

Vi lär dig projektleda