FMV

FMV

Vi har på uppdrag av FMV arbetat med produktledning, projektledning, exportkoordinering, informations- och IT-säkerhet både inom Sverige, Europa samt Asien. Vi har också fått förtroendet att genomföra granskningar av ritningar och utrustningsdetaljer inför byggnationer och utrullningar av systemleveranser inom ledningssystem som flygtrafikledning och komplexa avancerade system som JAS 39 Gripen.
SAAB

SAAB

Som ansvariga för stödsystem så som träningssimulatorer för JAS 39 Gripen har Tecman AB stor erfarenhet av kravhantering och projektledning ur ett beställarperspektiv, utrullning av nya utgåvor samt planering för personal tillsammans med resursägare på Saab.
Alstom

Alstom

På uppdrag av Alstom hade Tecman AB en projektchefsroll för serviceprojekt och hantering av ett antal större projekt i Sverige, Danmark samt Polen. Projektet innefattade bland annat långtgående samarbete med inköpsorganisationen för att hantera kvalitet och budget inom tidplan. Rapportering skedde vecko- och månadsvis till den internationelle VD:n medan kvartalsredovisningar gjordes till en global styrgrupp.
Cargotec

Cargotec

Vi fick uppdraget som huvudprojektledning för Cargotec FLT (Fork Lift Trucks) där generationsuppdatering av storleken 38–54 ton stod på projektbeskrivningen. Det gjordes en grundlig översyn och uppdatering av Cargotecs processer samt effektivisering av desamma. Här gjordes också en pionjärförstudie på autonoma fordon i samarbete med en viktig och kompetent kund till Cargotec.
ATEA

ATEA

Vi har gjort ett integrationsprojekt med Atea i deras befintliga affärssystem.
Triator

Triator

Här arbetade Tecman AB med fokus på strategiska frågor inom brand- och säkerhetsområdet. Bland annat innebar uppdraget genomgång av brandlarmsritningar vid nyproduktion. Tecman AB utförde även upprättande av ramavtal till befintliga och nya anläggningar samt kunder. Här skapades också en databas för att enklare hantera ett växande antal avtal. Processer och skrivregler skapades genom nya processbeskrivningar.

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org

 

Vi hjälper våra kunder att bli framgångsrika genom att
öka effektiviteten och stötta där behov av kompetens finns

Projektledning

Vi erbjuder projektledning

Ingenjörskonsult

Vi har processingenjörer

Utbildning

Vi lär dig projektleda