FMV

FMV

Produktledning, projektledning, exportkoordinering, Informations- och IT-säkerhet, ritningsgranskningar och utrustningsdetaljer inför byggnationer och utrullningar av systemleveranser är några av områdena som vi arbetat med både inom ledningssystem som flygtrafikledning och komplexa avancerade system som JAS 39 Gripen. Både inom Sverige, Europa samt Asien.
SAAB

SAAB

Som ansvarig för stödsystem som t.ex. träningssimulatorer för JAS 39 Gripen har Tecman AB stor erfarenhet av kravhantering, projektledning ur ett beställarperspektiv, utrullning av nya utgåvor, planering för personal tillsammans med resursägare på Saab.
Alstom

Alstom

Projektchefsroll för serviceprojekt och hantering av ett antal större projekt i Sverige, Danmark samt Polen. Med långtgående samarbete med inköpsorganisationen för att hantera kvalitet och budget inom tidplan. Rapporteringar till internationell VD vecko- och månadsvis medan kvartalsredovisningar gjordes till global sammansatt styrgrupp.
Cargotec

Cargotec

Huvudprojektledning för Cargotec FLT (Fork Lift Trucks) där generationsuppdatering av storleken 38–54 ton stod på projektbeskrivningen. Det gjordes över en grundlig översyn och uppdatering av Cargotecs processer samt effektivisering av desamma. Här gjordes också en pionjärförstudie på autonoma fordon i samarbete med en viktig och kompetent kund till Cargotec.
Triator

Triator

Här arbetade Tecman AB med fokus på strategiska frågor inom brand och säkerhetsområdet. Genomgång av brandlarmsritningar vid nyproduktion. Tecman AB utförde även upprättande av ramavtal till befintliga och nya anläggningar samt kunder. Här skapades likaså en databas för att enklare hantera ett växande antal avtal. Processer och skrivregler skapades genom nya processbeskrivningar.

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org

 

Vi hjälper våra kunder att bli framgångsrika genom att
öka effektiviteten och stötta där behov av kompetens finns

Projektledning

Vi erbjuder projektledning

Ingenjörskonsult

Vi har processingenjörer

Utbildning

Vi lär dig projektleda