Industri

Industri

Tecman AB har en industrierfarenhet från branscher som tunga fordon, där projekt med Volvo Construction Equipment och deras dumper-program. Här var det specifikt elektronikdelarna som var i fokus för Tecman AB.
Läs mer
Spelindustrin

Spelindustrin

Inom både tung industri och försvarsindustri finns ett stort intresse av att minimera kostnaderna för användning av produkterna i skarp drift. För att utnyttja dessa möjligheter finns till exempel simulering och träning.
Läs mer
Försvar

Försvar

Inom ledningssystem har Tecman AB haft ansvar för projektledning och samordning av gemensam flygtrafikledning mellan civil och militär luftfart med syfte att nå en kostnads och teknikeffektiv lösning.
Läs mer
Informations- & IT-säkerhet

Informations- & IT-säkerhet

Vi på Tecman AB har lång erfarenhet av att arbeta med informations- och IT-säkerhet. Både inom projektledning och inom auktorisation och ackreditering har vi haft uppdrag för både Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM) och dess underrättelsetjänst.
Läs mer

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org

 

Projektledning

Vi erbjuder projektledning

Ingenjörskonsult

Vi har processingenjörer

Utbildning

Vi lär dig projektleda