Industri

Industri

Tecman AB har en industrierfarenhet från branscher som tunga fordon, så som projekt med Volvo Construction Equipment och deras dumperprogram. Här var det specifikt elektronikdelarna som var i fokus för Tecman AB.
Läs mer
Försvar

Försvar

Inom ledningssystem har Tecman AB bland annat haft ansvar för projektledning och samordning av gemensam flygtrafikledning för civil- och militär luftfart med syfte att nå en kostnads- och teknikeffektiv lösning.
Läs mer
Informations- & IT-säkerhet

Informations- & IT-säkerhet

Vi på Tecman AB har lång erfarenhet av att arbeta med informations- och IT-säkerhet. Både inom projektledning, auktorisation och ackreditering har vi haft uppdrag för Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM) samt dess underrättelsetjänst.
Läs mer
Spelindustrin

Spelindustrin

Tecman AB har jobbat med simulering och digital träning inom tung industri och försvarsindustri där det finns ett stort intresse av att minimera kostnaderna för användning av produkterna i skarp drift.
Läs mer

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org

 

Projektledning

Vi erbjuder projektledning

Ingenjörskonsult

Vi har processingenjörer

Utbildning

Vi lär dig projektleda