När kvalitét är i fokus- är ingenting omöjligt

Med personligt engagemang tar vi oss an uppgifter så som projektledning, produktledning, affärsutveckling och logistik.

 

Branscher Kontakta oss

När kvalitét är i fokus- är ingenting omöjligt

Med personligt engagemang tar vi oss an uppgifter så som projektledning, produktledning, affärsutveckling och logistik.

 

Branscher Kontakta oss

 

Vi Hjälper våra Kunder att bli framgångsrika

- genom att öka effektiviteten och stötta där det behövs

Projektledning

Vi erbjuder projektledning

Ingenjörskonsult

Vi har processingenjörer

Utbildning

Vi lär dig projektleda

Tecman

Lång erfarenhet av konsultbranschen

Tecman AB har flera års erfarenhet från konsultbranschen och roller som ingenjör, projektledare, produktledare samt ledare. Vi är vana att ta oss an komplexa och tekniktunga uppgifter, men även att utbilda och hjälpa personal att växa i sin roll som projektmedlem, projektledare eller ledare.

Tecman AB anpassar resurser och kompetenser efter uppdragets natur då vi har erfarenhet av varierande branscher. Vi har hela världen som arbetsfält och erfarenheter som sträcker sig över ett 15-tal länder i Europa och Asien.

Vi tar fram det bästa ur era projektmedlemmar samtidigt som vi ställer krav på att projektorganisationen ska arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi vill att människor ska få använda sin fulla kapacitet och växa i sin roll. Genom att använda oss av ett positivt och tydligt ledarskap når vi de uppsatta målen.

vi har under lång tid byggt upp en erfarenhet och ett tekniskt kunnande

avseende både projekt och teknisk komplexitet

FMV
SAAB
Alstom
Cargotec
ATEA

Referenser

Exempel på branscher 

Tecman AB har erfarenhet av projekt inom branscher så som statliga myndigheter, försvaret, informationssäkerhet, fordonsindustrin och spelindustrin.

Inom försvaret har vi bland annat jobbat med försvarsrelaterade företag med ledningssystem, kommunikationssystem, flygsystem och stödsystem. När det kommer till informations- och IT-säkerhet har vi främst jobbat mot statliga myndigheter, försvarsrelaterade företag samt brand-och säkerhetsföretag.

Tecman AB har även varit en drivande part i spännande projekt med dumprar och truckar inom tunga fordon och har erfarenhet av miljöprojekt med rökgasrening. Spelindustrin är en spännande bransch som tangerar många andra branscher med liknande applikationer och behov

 

CERTIFIERAD ENLIGT PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org

Industri

Försvar

Informations- & IT-säkerhet

Spelindustrin

Aktuellt

Nyheter och information från Tecman AB.