När kvalitét är i fokus- är ingenting omöjligt

Med ett personligt engagemang tar vi oss an uppgifter som berör projektledning, produktledning, affärsutveckling, logistik för att nämna några områden.

 

Branscher Kontakta oss

 

Vi vill hjälpa våra kunder att bli framgångsrika

-genom att öka effektiviteten och stötta där behov av kompetens finns

Projektledning

Vi erbjuder projektledning

Ingenjörskonsult

Vi har processingenjörer

Utbildning

Vi lär dig projektleda

Tecman

flera års erfarenhet av konsultbranschen

Med flera års erfarenhet från konsultbranschen såsom ingenjör, projektledare, produktledare samt ledare har Tecman AB erfarenhet av att ta sig an både komplexa, tekniktunga uppgifter men även inom utbildningsområdet för personal som Ni vill ska växa i roller som projektmedlemmar, projektledare och ledare.

Tecman AB anpassar resurser och kompetenser efter uppgifter och uppdragets natur då vi har erfarenhet av varierande branscher. Tecman AB har hela världen som arbetsfält och vi har erfarenheter som sträcker sig över ett 15-tal länder i Europa samt Asien.

Vi tar fram det bästa av era projektmedlemmar samtidigt som vi ställer krav på organisationen att arbeta tillsammans som ett projekt mot ett gemensamt mål. Vi vill att människor ska få använda sin kapacitet till fullo och växa i sin roll. Vi gör detta genom att använda oss av ett positivt ledarskap som är mycket tydligt.

vi har under lång tid byggt upp en erfarenhet och ett tekniskt kunnande

avseende både projekt och teknisk komplexitet

FMV
SAAB
Alstom
Cargotec
Triator

Referenser

Exempel på branscher 

Några branscher som Tecman AB har varit involverade i och är verksamma inom så finns statliga myndigheter och försvarsrelaterade företag med ledningssystem, kommunikationssystem, flygsystem och stödsystem.

Inom Informations- och IT-säkerhet är behovet stort inom statliga myndigheter och försvarsrelaterade företag samt brand och säkerhetsföretag vilka varit viktiga kunder för Tecman AB. Inom industrikategorin har exempelvis dumprar och truckar inom tunga fordon varit spännande projekt som Tecman AB deltagit och varit en drivande i. Tecman AB har även erfarenhet från miljö-projekt med rökgasrening. Spelindustrin är en spännande bransch som tangerar många andra branscher med liknande applikationer och behov.

 

CERTIFIERAD ENLIGT PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org

Industri

Spelindustrin

Försvar

Informations- & IT-säkerhet

Aktuellt

Nyheter och information från Tecman AB.