Projektledning

Med Tecman AB som projektpartner får ni den stöttning just ni behöver. I nära samarbete med er fokuserar vi gemensamt på att nå maximal nytta i era projekt och processer. Projektledning är en av Tecman AB:s kärnverksamheter och vi har lång erfarenhet av att leda personal och projekt i olika komplexa miljöer både inom Sverige, men också i Europa och Asien. Hos oss finns ett kreativt och stimulerande tänkande för att projekten ska nå målen i rätt tid, med rätt kvalitet och inom budget.

För att kunna genomföra projekten kostnadseffektivt sätt och hålla tidplanen behöver ni en projektorganisation och kunskap för att uppnå maximal nytta. Vi utgår alltid ifrån era specifika behov och kan hjälpa er med allt från att definiera startpunkt, slutpunkt, begränsning och budget till att se över eller förändra era processer. Vi kan leda era projekt från tidiga faser till överlämnande och driftsättning alternativt stötta er i genomförandet genom punktinsatser. Dialog med sponsorer, styrgrupper och referensgrupper inför och under projektet är en naturlig del för att nå den önskade effekten och något vi är vana att genomföra.

Våra projektledare är certifierade enligt PMI - Project Management Institute som PMP (Project Manager Professional). Certifieringen innebär en stabil grund att stå på och PMI är en global organisation som ställer krav på att projektledaren vidareutvecklas för att upprätthålla sitt certifikat. En projektledare från Tecman AB är en pålitlig medarbetare som alltid jobbar etiskt korrekt för ert företag.

 

exempel på områden och tjänster där vi kan hjälpa er:

  • Teamledning
  • SCRUM-master
  • LEAN
  • Produktägare
  • Konfigurationsledare
  • Förstudieledning
  • Testledning
  • Riskhantering
  • Driftsättning

 

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org