Spelindustri

Inom både tung industri och försvarsindustri finns ett stort intresse av att minimera kostnaderna för användning av produkterna i skarp drift. För att utnyttja dessa möjligheter finns till exempel simulering och träning.

Tecman AB hade både projektledaransvar och produktledaransvar för flygsimulatorn (Mission Trainer) för JAS 39 Gripen. Simulering och träning är en viktig del i utbildningen eftersom både mängdträning och manövrar innan dessa genomförs i skarp miljö är mycket kostnadseffektiv och repetitiv.

Synergier med andra branscher är i synnerhet tydligt vad gäller användargränssnitt för kognitiv inlärning och få knapptryckningar till önskad funktion. Inom både flygtrafikledning och stridsflygets träning i simulatorer är det viktigt att det finns utgåvor som är exakt utformade som originalets, detta för att felinlärning av mönster inte kan accepteras då detta riskerar att bli en säkerhetsrisk. 

Spelindustrin har ett stort intresse av att spel och strategier som spelare använder ska vara av ett sådant utvecklat slag att spelarna känner att användargränssnittet ligger i framkant och dessa synergier kan erhållas genom att Tecman AB arbetat med både flygtrafikledning och flygsimulatorer för JAS 39 Gripen.

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org