Utbildning

För att säkerställa effekt och inlärning förespråkar vi att utbildning sker med fokus på inlärning istället för utlärning. Därför är våra  rekommenderade utbildningar verklighetsförankrade och verksamhetsanpassade genom användande av era egna projekt & processer och de är utdragna över tid. I utbildningarna är fördelningen ca 50 % teori och 50 % praktik. I de fall de även omfattar ledarskapet i projekten är innehållet individanpassat och fördelningen ca 60 % på metodiken och 40 % på ledarskapet. 

Med lång erfarenhet av utbildningar kan vi hjälpa er med utbildningar för:

 • Projektledning
 • Projektbeställare
 • Styrgrupper
 • Resursägare
 • Projektgrupper
 • Individuell coaching för projektledare eller resursägare för att utveckla kommunikationsförmåga och ledarskap riktat mot projekt
 • Identity Compass
 • Handledning av projektbeställare och projektledare för att kvalitetssäkra styrningen av projekt med avseende på till exempel grindbeslut, nyttohemtagning, riskhantering och överlämning.
 • Workshops för att till exempel få samsyn, omfattning & avgränsningar, kravspecificering, teambuilding, planering, riskhantering, överlämnande och erfarenhetsåterföring och olika sorters temadagar.
 • Projektsimulering med Cayenne i uppstart av nya projektgrupper.

Identity Compass är ett finstämt profilanalysverktyg som mäter 21 olika tankemönster. Det bygger på PhD Michael Halls koncept Figuring out people – Reading people using meta-programs. De tankemönster vi har övat mycket på avgör hur vi tar in och bearbetar information. I testen kartläggs individens perception, drivkrafter, informationsbearbetning och ledarskapsförmåga.


Testen sker digitalt, tar 45-60 min. Därefter tolkas den av Identity Compass-certifierad konsult och återkoppling sker till klienten såväl muntligt som skriftligt under ca 1-1.5 timme. I rapporten finns också ett individuellt anpassat förslag till handlingsplan för hur just den individen kan vidareutveckla sin kommunikations- och ledarförmåga.

Cayenne är en simulering av ett projekt, där man ställs inför utmaningen att hantera gällande
förutsättningar för att uppnå. 

 • Projektägarnas engagemang
 • Projektgruppens förmåga
 • Slutanvändarnas support

Samtidigt som man ska hushålla med projektets resurser, pengar och tid. Gruppen utsätts för olika scenarion under sex perioder. Mellan varje period reflekterar de under handledning, drar slutsatser och sätter strategin för nästa period.

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org